ردیف

عنوان و نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام

1

دانشجویی 

2.500.000 ریال

2

غیر دانشجویی 

4.000.000 ریال

     
  • به ازای هر مقاله اضافه (بیشتر از دو مقاله) مبلغ 1,000,000 ریال به مبالغ فوق اضافه می‌گردد.
  • افرادی که نوع عضویت را دانشجویی انتخاب می‌کنند بایستی حتما تصویر کارت دانشجویی را در محل مربوطه آپلود نمایند.
  • پرداخت هزینه‌ها بعد از ارزیابی مقالات امکان پذیر است که زمان آن متعاقباً اعلام می‌گردد.